Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0937.006.477
Hotline: 0937.006.477

Tiểu sử 18 đời Vua Hùng

Tiểu Sử 18 Đời Vua Hùng

Lịch nghỉ giỗ tổ hùng vương

1. Hùng Lân Vương (2524 – 2253 TCN):

 • Vua thứ nhất, lên ngôi khi 18 tuổi, trị vì 272 năm.
 • Lãnh đạo dân tộc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.
 • Dựng nước Văn Lang, đặt nền móng cho quốc gia.

2. Hùng Hiển Vương (2253 – 1913 TCN):

 • Vua thứ hai, trị vì 340 năm.
 • Có công mở rộng bờ cõi, phát triển quốc gia.
 • Dời đô từ Phong Châu về Cổ Loa.

3. Hùng Quốc Vương (1913 – 1713 TCN):

 • Vua thứ ba, trị vì 200 năm.
 • Có công củng cố quốc gia, phát triển kinh tế.
 • Thúc đẩy giao lưu văn hóa với các nước láng giềng.

4. Hùng Cảnh Vương (1713 – 1527 TCN):

 • Vua thứ tư, trị vì 186 năm.
 • Có công xây dựng thành Cổ Loa kiên cố.
 • Chống lại giặc Ân, bảo vệ bờ cõi.

5. Hùng Huệ Vương (1527 – 1432 TCN):

 • Vua thứ năm, trị vì 95 năm.
 • Có công phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống đê điều chống lũ lụt.

6. Hùng Bỉnh Vương (1432 – 1336 TCN):

 • Vua thứ sáu, trị vì 96 năm.
 • Có công phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài.
 • Mở rộng giao lưu văn hóa với các nước láng giềng.

7. Hùng Chân Vương (1336 – 1257 TCN):

 • Vua thứ bảy, trị vì 79 năm.
 • Có công phát triển quân đội, củng cố quốc phòng.
 • Chống lại giặc Lạc Việt, bảo vệ bờ cõi.

8. Hùng Nhị Vương (1257 – 1167 TCN):

 • Vua thứ tám, trị vì 90 năm.
 • Có công phát triển y học, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 • Xây dựng hệ thống y viện, trạm xá.

9. Hùng Cống Vương (1167 – 1078 TCN):

 • Vua thứ chín, trị vì 89 năm.
 • Có công phát triển văn hóa, nghệ thuật.
 • Xây dựng đền đài, lăng mộ.

10. Hùng Hiếu Vương (1078 – 990 TCN):

 • Vua thứ mười, trị vì 88 năm.
 • Có công phát triển thương nghiệp, giao lưu buôn bán.
 • Xây dựng hệ thống chợ búa, đường sá.

11. Hùng Chiêu Vương (990 – 925 TCN):

 • Vua thứ mười một, trị vì 65 năm.
 • Có công phát triển khoa học kỹ thuật.
 • Phát minh ra nhiều dụng cụ sản xuất mới.

12. Hùng Lễ Vương (925 – 854 TCN):

 • Vua thứ mười hai, trị vì 71 năm.
 • Có công phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài.
 • Mở rộng hệ thống trường học.

13. Hùng Hiển Vương (854 – 778 TCN):

 • Vua thứ mười ba, trị vì 76 năm.
 • Có công phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp.
 • Thúc đẩy giao lưu văn hóa với các nước láng giềng.

14. Hùng Anh Vương (894 – 755 TCN):

 • Vua thứ mười bốn, trị vì 99 năm.
 • Có công phát triển quân đội, củng cố quốc phòng.
 • Chống lại giặc Triệu, bảo vệ bờ cõi.

15. Hùng Triệu Vương (748 – 659 TCN):

 • Vua thứ mười lăm, trị vì 89 năm.
 • Có công phát triển y học, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 • Xây dựng hệ thống y viện, trạm xá.
 • Dẹp loạn giặc Ân, bảo vệ bờ cõi.

16. Hùng Hiệp Vương (659 – 568 TCN):

 • Vua thứ mười sáu, trị vì 91 năm.
 • Có công phát triển văn hóa, nghệ thuật.
 • Xây dựng đền đài, lăng mộ.
 • Thúc đẩy giao lưu văn hóa với các nước láng giềng.

17. Hùng Cảnh Vương (568 – 409 TCN):

 • Vua thứ mười bảy, trị vì 159 năm.
 • Vua trị vì lâu nhất trong lịch sử các đời vua Hùng.
 • Có công phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp.
 • Phát minh ra nhiều dụng cụ sản xuất mới.
 • Dẹp loạn giặc Thục, bảo vệ bờ cõi.

18. Hùng Duệ Vương (408 – 258 TCN):

 • Vua thứ mười tám, vua Hùng cuối cùng.
 • Trị vì 150 năm.
 • Có công phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài.
 • Mở rộng hệ thống trường học.
 • Chịu thua giặc Thục, dẫn đến sự tan rã của nước Văn Lang.lịch nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương

Xem thêm:

https://gh2furnitures.com/nguon-goc-va-y-nghia-le-gio-to-hung-vuong/

https://gh2furnitures.com/gio-to-hung-vuong-duoc-nghi-may-ngay/

One thought on “Tiểu sử 18 đời Vua Hùng

 1. Pingback: Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ mấy ngày? - SIÊU THỊ NỘI THẤT GH2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *